since 1994...tijd voor vakantie

Kantoor: Annie Romeinplein 50 - 1103 JL - Amsterdam ZO -  Telefoon: 020-6002024 - Mob 06-49320100
  Ghabiang Travel


Vanuit Nederland:
KLM / SLM
Vanuit Suriname:
    KLM / SLM
Pakketreizen
       Hotels

Vakantiehuizen

Reisverzekeringen
autoverhuur

Binnenlandse trips
Groepsreizen
 
 
  Boekingsvoorwaarden
 
  Links

FAQ


 

 

Amerikanen vragen om visumvrije toegang
Langere visa VS
in ruil

 
Paramaribo - De Verenigde Staten (VS) zien graag dat Suriname zijn visumplicht voor Amerikaanse burgers schrapt. In ruil daarvoor is de VS bereid om de maximale duur van visa voor Surinamers te verhogen van vijf naar tien jaren. Dit zei de Amerikaanse ambassadeur aan Suriname, John Nay, in een exclusief interview met de Ware Tijd. Over reciprociteit, het belangrijkste argument in Suriname voor het handhaven van de visumplicht, zegt John Nay: “Laten we realistisch zijn. Vanwege de ontwikkelingen in de wereld vandaag met betrekking tot dreigementen als terrorisme, zal de VS de visumplicht (dus ook voor Surinaamse burgers - red...) niet kunnen schrappen.”

  Nay zegt zijn wensen over afschaffing van de visumplicht voor Amerikanen zowel privé als in officieus verband kenbaar te hebben gemaakt aan vertegenwoordigers van de nieuwe regering.  Minister Win-ston Lackin van Buitenlandse Zaken heeft oor voor de wens van de Amerikanen. “Het gaat niet alleen om de VS. Het totale visumbeleid is aan herevaluatie toe”, zegt Lackin. “De visumplicht voor Amerikaanse burgers bijvoorbeeld is inderdaad storend voor de plannen van de regering. Het is niet uitgesloten dat visa-afschaffingsovereenkomsten worden gesloten (met strategische landen - red...)”, aldus Lackin. Plannen investeringen en financieringen voor ontwikkelingsplannen en toerisme worden volgens de bewindsman belemmerd door het huidige visumbeleid. Ook Nay verwijst nog altijd naar de voordelen die er zullen zijn voor Suriname.

“Aruba is een steenworp verwijdert van Suriname, en vorig jaar hebben één miljoen Amerikanen dat eiland bezocht.” Costa Rica zou ook miljarden US dollars genereren uit eco-toerisme met Amerikaanse bezoekers. Suriname zou een aandeel van de markt kunnen verwerven.
 Lackin zegt dat bij het evalueren van het visumbeleid, er wel rekening gehouden moet worden met ongewenste gasten. “Een mogelijkheid is dat wij met toeristenkaarten kunnen werken. De VS zou ons ook moeten assisteren met informatie en technische mogelijkheden om gasten efficiënter te screenen. Het hebben van een blacklist van ongewenste gasten zou daar een onderdeel van kunnen zijn”, aldus de Buza-minister, die meldt dat de herevaluatie van het visumbeleid al gaande is.-.

 

Klachtenloket luchtvaart operationeel

Luchtvaartreizigers die op weg naar hun bestemming uit Nederland te maken hebben met ernstige vertragingen of annuleringen van hun vlucht, kunnen vanaf woensdag 1 juli terecht bij een klachtenloket.

Per die datum gaat de Geschillencommissie Luchtvaart aan de slag onder wiens supervisie het loket valt. De commissie behandelt slechts klachten over vluchten die op of na 1 juli plaatsvinden. De KLM en de SLM die de route Paramaribo-Amsterdam onderhouden hebben vaker te maken met vertragingen op Schiphol.

Passagiers hebben de afgelopen periode diverse keren hun misnoegen geuit over de wijze waarop beide maatschappijen vertragingen afhandelen. De klacht van de reiziger moet betrekking hebben op onder andere een instapweigering, een annulering of een vertraging van de vlucht. De reiziger kan ook bij het loket terecht indien hij in een andere klasse geplaatst wordt dan waarvoor de ticket is gekocht, of wanneer de passagier vanwege een handicap een boekings- of instapweigering door de luchtvaartmaatschappij krijgt. Voor het indienen van een klacht moet euro 50 betaald worden. Het loket behandelt de klacht en indien de passagier in het gelijk gesteld wordt moet de desbetreffende luchtvaartmaatschappij een schadeclaim betalen.

Niet een ieder juicht mee met minister Camiel Eurlings van Verkeer en Waterstaat over de wijze waarop de Geschillencommissie Luchtvaart en het klachtenloket tot stand is gekomen en over hun bevoegdheden en de procedures die worden gevolgd. De Tweede Kamer neemt de bewindsman vandaag onder vuur over dit onderwerp waar ook het Luchtvaartverdrag tussen Suriname en Nederland aan de orde komt.

EU-claim, die al jaren op de Europese luchthavens passagiers bijstaat bij eventuele processen voor schadeclaims tegen luchtvaartmaatschappijen, vindt dat de procedure van het klachtenloket niet laagdrempelig is. De procedure kan zelfs tot acht maanden duren. Analyse van EU-claim geeft verder aan dat de passagier eerst de klacht bij de airline moet neerleggen en verder moet bewijzen dat er geen sprake was van een overmachtsituatie van de luchtvaartmaatschappij.

Martin Does, directielid van Does & Cadushi Tours, ziet elk initiatief die opkomt voor de belangen van de reizigers als een positieve. Hij pleit voor een onafhankelijk klachtenorgaan, waarbij de “klant” niet steeds van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Reizigers weten meestal niet wat hun rechten zijn en volgens Does moet vaak genoeg zijn reisorganisatie voor hen inspringen bij het indienen van klachten tegen de desbetreffende luchtvaartmaatschappij. “Maar het wordt makkelijker voor de klant als ze bij een loket met hun klacht kunnen.” Volgens het directielid zou zo een klachtenloket ook toe te juichen zijn in Suriname. Ook daar hebben reizigers vaak te maken met onder andere vertragingen waar de luchtvaartmaatschappijen deze vaak genoeg niet goed afhandelen.


“Het klachtenloket is niet uniek”, reageert Mahin Jankie, voorzitter van de V ereniging van Reizigers (VvR). Hij verwijst onder andere naar het klachtenloket dat EU-claim op de luchthaven heeft. Dat hij het woensdag te openen klachtenloket niet toejuicht, beargumenteert Jankie door aan te halen dat het de passagiers zijn die moeten bewijzen dat de vertraging niet uit overmacht is ontstaan. “Dat wordt heel moeilijk om te bewijzen. Het zou juist de luchtvaartmaatschappij moeten zijn die moet gaan bewijzen dat er sprake is van overmacht”, vindt Jankie. Ook het bedrag van 50 euro dat gepaard gaat met de indiening van de klacht ziet Jankie als een drempel voor de passagiers. “De consument wordt belazerd met een zogenaamde geschillencommissie, want die blijkt nu een leeuw te zijn zonder tanden en die niet brult”, vindt Jankie

Reizen in Caricom wordt makkelijker

Het reizen tussen Caricom-landen wordt voor burgers van deze landen een stuk makkelijker.

Lange wachttijden bij immigratiebalies op luchthavens en de rompslomp daarom heen hoeven dan niet meer. Met een Caripass, een reispasje ter grootte van een credit card, is dat vanaf half dit jaar mogelijk. De voorbereidingen voor de introductie in juli of augustus zijn al vergevorderd, zegt Lynne Anne Williams, directeur van Caricom Impacs, het regionaal instituut voor criminaliteitsbestrijding en veiligheid, die dit project ter hand neemt. Donderdag en vrijdag hield het instituut een vergadering in Krasnapolsky waarin vertegenwoordigers van douane-, politie en immigratiediensten van de regio aan hebben deelgenomen.

In een vraaggesprek met de krant geeft Williams aan dat het besluit voor de introductie van het reispasje vorig jaar is genomen door de regeringsleiders van de Caricom. Alvast zal het systeem geïmplementeerd worden in de landen die in 2007 de Wereldkampioenschappen Cricket hebben georganiseerd, daar ze reeds voor een groot deel over de faciliteiten beschikken. Vooral personen die frequent binnen de regio reizen zullen dit pasje nuttig kunnen gebruiken, maar ook anderen kunnen een aanvraag indienen. De gegevens van de aanvragen komen terecht in een database waarop alle deelnemende landen zullen zijn aangesloten. Met dit systeem wordt verzekerd dat alleen personen met zuivere intenties over de regionale grenzen kunnen trekken. Bij aankomst op een luchthaven die is aangesloten op het systeem hoeft de kaarthouder zijn pasje slechts door een apparaat te halen en door te lopen als al zijn gegevens correct zijn. Criminelen krijgen zo minder kans zich in de regio te bewegen.

Het reispasje zal tegen een bepaalde vergoeding worden verstrekt. Hoe hoog dat bedrag wordt, is nog onduidelijk. Wanneer Suriname zover is om deel te nemen aan het project is ook nog onduidelijk. In zijn openingstoespraak wees justitieminister Chandrikapersad Santokhi op de dreiging die criminaliteit en onveiligheid vormen voor de economische ontwikkelingen binnen Caricom.
Met 22 moorden per 100.000 inwoners behoort de Caricom tot de dodelijkste regio’s in de wereld. Met ongeveer vijf moorden per jaar staat Suriname gelijk aan het wereldgemiddelde van 5 per 100.000 inwoners. Tijdens de tweedaagse bijeenkomst is vooral gefocust op illegale immigratie en criminele activiteiten op het stuk van vervalsing van reisdocumenten
 


Dure tours kunnen toerisme das om doen


“Veel te duur!” Bij 't Vat en Fort Zeelandia - Surinames verzamelplaatsen voor toeristen - klinkt overal kritiek. Trips naar het binnenland zouden te kostbaar zijn. Touroperators houden toch vast aan hun tarieven. “Als ze zo doorgaan gooien ze hun eigen ramen in.”

Dat zegt Martin Panday, hoofd kwaliteitsbewaking van de Stichting Toerisme Suriname (STS). “In Suriname worden klakkeloos prijzen vastgesteld. De prijs staat niet in verhouding tot de kwaliteit.”
Vanwege de kleinschaligheid van toerisme in Suriname ontbreken goedkope alternatieven. Consumenten betalen dus toch. Panday: “Op lange termijn moet het toerisme daarvoor boeten. Suriname wordt een teleurstelling vanwege de hoge prijzen en toeristen komen niet terug.”
Ook voor Aschena Ramjanam (39) was de prijslijst even schrikken. “Ik vind de tarieven echt niet in verhouding met wat je daarvoor krijgt.” Toch boekte ze voor 480 euro een vijf-daagse trip naar Palameu bij touroperator METS. “Tja, het is uniek, dat moet je meegemaakt hebben.”
Mirjam Budhar van METS hoort af en toe klachten over haar prijsniveau. “Maar vaak volgt de opmerking dat de kwaliteit daar ook naar is. En de bestemmingen zijn niet naast de deur natuurlijk. We kunnen de prijzen niet verlagen vanwege onze kosten.”

De schuld ligt niet volledig bij touroperators, bevestigt STS-vertegenwoordiger Panday. “Zij zijn afhankelijk van tarieven van eigenaren van bijvoorbeeld accommodaties en boten. Al zijn touroperators soms tegelijkertijd eigenaar.”

Bij Blue Frog Travel klinken dezelfde geluiden. Baliemedewerkster Shannon Owen knikt instemmend op de vraag of ze wel eens klachten krijgt over de tarieven. “Maar onze prijzen worden bepaald aan de hand van onze uitgaven. Soms komen daar bijvoorbeeld reparatiekosten voor een auto bij, dan maken we niet eens winst.”

STS raadt uitdrukkelijk af om met malafide touraanbieders in zee te gaan, maar toeristen lijken niet zomaar voor een gerenommeerde aanbieder te kiezen. C. Jonker uit Nederland viert met zijn vrouw een maand vakantie in Suriname. Om de kosten van een tour te drukken heeft hij zelf een gids geregeld. “Onze taxichauffeur wil voor een tank benzine en een vergoeding met ons op pad. Dat is goedkoper, en misschien zien we zo nog wel meer ook.” De Nederlander J. Wommels vraagt zich zelfs af of een dure reis naar het binnenland iets toevoegt aan zijn vakantie.

Niet alleen toeristen, ook Surinamers zelf mopperen over de kosten van toerisme in eigen land. Aida Troenokromo (41): “Ik heb wel eens gekeken naar een reis naar de Blanche Marie vallen. Maar voor 500 euro per persoon per week reis ik liever naar Brazilie of Amerika. Als wij naar het bos gaan, regelen we zelf wel iets
 

Mid-Atlantische route in kamerdebat

 
De Mid-Atlantische route, de vliegtarieven en de brandstoftoeslag die de KLM en SLM hanteren vormen onderdeel van de luchtvaartdebatten op woensdag 19 november in de Tweede Kamer.

Emile Roemer van de Socialistische Partij (SP) zegt aan dWT dat hij ook aan orde zal stellen waarom er nog geen derde “onafhankelijke vliegmaatschappij” op de route Amsterdam-Paramaribo is gekomen. KLM is de moedermaatschappij van Martinair en hij betitelt deze daarom niet als een onafhankelijke vliegmaatschappij op deze route. Martinair is bovendien per 1 september gestopt op deze route. 
 
Voorts komt ook aan de orde de uitsluiting van de Vereniging van Reizigers (VVR) en de ANWB van participatie in de Geschillencommissie. De VVR, de enige luchtvaart consumentenorganisatie maakt zich vanaf haar oprichting hard voor een nationale geschillencommissie voor luchtreizigers. Mede door inzet van de VVR komt nu die geschillencommissie, maar worden zijzelf (VVR en ANWB...red) uitgesloten van participatie. De geschillencommissie zal zich buigen over allerhande strubbelingen tussen reizigers en luchtvaartmaatschappijen. De VVR laat frequent haar stem horen over zaken die misgaan op de route Amsterdam-Paramaribo.
 
“Heel zorgwekkend”, noemt Roemer de uitsluiting van de VVR en ANWB. “Hoe kan je de VVR en de ANWB compleet negeren”, vraagt hij zich af. Het Tweede Kamerlid wil over deze kwestie over twee weken om meer duidelijkheid vragen aan minister Camiel Eurlings van Verkeer en Waterstaat. Afhankelijk van het antwoord van de bewindsman zal Roemer een motie indienen om Eurlings te bewegen de VVR en de ANWB alsnog in de geschillencommissie op te nemen

 


Offensief tegen brandstoftoeslagen

Luchtvaartmaatschappijen, waaronder de KLM en SLM, moeten meer duidelijkheid geven over door hen gehanteerde brandstoftoeslagen.

De Vereniging van Reizigers (VVR) heeft begin oktober een klacht bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit ingediend tegen beide luchtvaartmaatschappijen over de brandstofheffing op reisbiljetten op de Mid-Atlantische route. "Onder de noemer van deze zogenaamde brandstoftoeslagen maken KLM en SLM misbruik van hun machtspositie en stuwen zo hun tarieven omhoog, zonder enige controle vanuit de overheid", schrijft de VVR in de klacht. Volgens hun bestaat er geen "deugdelijke verhouding” tussen de brandstofverhogingen en de verlagingen enerzijds en de brandstoftoeslagen anderzijds.

Tweede Kamerlid Emile Roemer van de Socialistische Partij (SP) heeft gisteren vragen gesteld aan de minister van Verkeer en Waterstaat over de naheffing van brandstoftoeslag bij vliegreizen. "Wat is uw mening over de ondoorzichtige naheffingen van brandstoftoeslagen bij vliegreizen?" wil Roemer onder meer weten. Hij brengt in herinnering dat luchtvaartmaatschappijen een wettelijke plicht hebben transparantie te geven over de brandstoftoeslagen. Hij wil van Verkeersminister Camiel Eurlings weten op welke wijze hij deze wettelijke verplichting gaat controleren en handhaven.

"Kunt u aangeven waarom er nauwelijks geld teruggegeven wordt als de brandstofprijzen dalen terwijl bij stijgende prijzen er wel extra toeslagen geheven worden?" wil Roemer van de minister weten. Hij pleit voor afschaffing van de brandstoftoeslagen in de luchtvaart, mede omdat deze "ondoorzichtig" en daardoor "oneerlijk" zijn. VVR vicevoorzitter Ram Rambaratsingh, geeft aan dat zijn organisatie sedert 2004 klachten over de heffing van de brandstoftoeslagen bij de minister van Verkeer en Waterstaat, de minister van Transport Communicatie en Toerisme (TCT) en de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)heeft ingediend, zonder dat zij er iets mee hebben gedaan.

"Er zijn zelfs gerechtelijke procedures, bij de rechtbanken in Rotterdam en Arnhem, de Raad van State en College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) door VVR aanhangig gemaakt. Ondanks positieve uitspraken weigeren de NMa en de minister van Verkeer en Waterstaat tegen de luchtvaartmaatschappijen op te treden. Het belang van de maatschappijen is voor hen kennelijk van een hogere orde dan van de consument" vindt de VVR vicevoorzitter. Volgens hem hebben de passagiers op de route Amsterdam-Paramaribo-Amsterdam met een brandstoftoeslag zonder onderbouwing van 266 Euro te maken
 

 

Opbouw kosten ticket Par’bo-A’dam

Tijdens de vakantieperiode hebben heel veel mensen gebruik gemaakt van de
gelegenheid om met vakantie naar het buitenland te gaan. De reis
gaat meestal per vliegtuig. Een vliegticket is doorgaans genomen een
hele dure grap. Hoegenaamd kan niemand daar iets aan doen.
Verenigingen niet, reizigers niet, de overheid niet en de
vliegmaatschappijen natuurlijk ook niet. Maar op de vliegtickets
worden de passagiers geconfronteerd met heel wat bedragen die
opgesplitst zijn en voorzien zijn van codes waar meestal niemand
iets van afweet. Een verklaring voor de verschillende codes vind je
nergens op de ticket terug. Word je als passagier misschien niet
beetgenomen door de maatschappijen? Er moet toch tenminste een
aannemelijke verklaring ergens te lezen zijn. Volgens de reizigers
zou het goed zijn als al deze afkortingen ergens op de ticket
vermeld zouden worden, zodat zij dan ook weten waarvoor zij staan en
waarvoor er betaald wordt.

DBS nam contact op met het SLM-passagekantoor en geeft een
uiteenzetting van de vele afkortingen weer.
Zo blijkt een Paramaribo- Amsterdam e-ticket als volgt te zijn
opgebouwd:
Fare USD 775.00 / TAX 6.00 / DS TAX 10.00 / QS TAX 325.00 XT
TOTAL USD 1116.00 / NONREF/ CHGS USD 100.00
En ietsje verder staat er weer:
PBM PY AMS Q 130.00 / 240.00 PY PBM Q130.00 274. 50 NUC7
74.50END ROE1.0 XT 30.00SR62. TB16.00CJ66.20KV17.8
0RN3.00VV130.00YR / RLOC 1G WK60QE PY 20M06E
Alles bij elkaar opgeteld, moet uitkomen op het bedrag wat je aan
het reisbureau moet betalen. Meestal heeft men de tijd niet ervoor
om je alles uit te leggen. Allemaal bedragen waar je ogen bijna uit
hun kassen rollen.
Het frappante is dat de doorsnee baliemedewerker de afkortingen niet
kent en de opbouw van de ticket zelf ook niet begrijpt.
Maar betalen moet je… anders krijg je geen ticket en gaat de reis
lekker niet door. Dus …. dan maar betalen.

Een medewerker probeerde het ons uit te leggen. Volg maar mee:
FARE staat voor het tarief. TAX staat voor de luchthavenbelasting,
terwijl DS voor International safety fee, QS voor passenger facility
charge en TB voor consumer tax (omzetbelasting) staan. Voorts is KV
de afkorting voor milieubelasting (Nederland) en NONREF/ CHGS voor
Non Refundable/ Changes: dat houdt in dat men geen restitutie krijgt
bij wijzigingen. Met PY wordt het SLM-vliegtuig aangeduid en met Q,
NUC, ROE, VV en CJ resp. code brandstoftoeslag, neutral unit of
construction, rate of exchange, geluidsbelasting Nederland (noise
isolatie) en security service charge Nederland. Ten slotte worden
met RN, YR en XT bedoeld service charge Nederland,
veiligheidsbelasting tezamen met de brandstoftoeslag en totaal aan
belastingen.
Bovendien, komt er straks, als we de minister van TCT serieus moeten
nemen, nog US 60 bovenop. Geachte passagier hebt u nu wel of niet
begrepen waarvoor u moet betalen?

Toeristenstroom met sprongen omhoog

  Volgens voorlopige statistieken van de Stichting Toerisme Suriname (STS) deden ruim 162.000 toeristen Suriname aan in 2007. Een enorme sprong vergeleken met het voorgaande jaar. Toen bleef de teller steken rond de 100.000. “2006 was een dip wat mogelijk het gevolg is geweest van de overstromingen en de gevolgen daarvan voor het binnenland”, probeert STS-marketing manager Karin Tjon Pian Gi te verklaren.

 Traditiegetrouw komt de grootste stroom toeristen (ruim 83.000) uit Nederland gevolgd door Guyanezen (11.000), Frans-Guyanezen (9.000) en Brazilianen (6.000). Maar ook Antillianen, Amerikanen en personen uit Europa en het Caribisch Gebied zoeken steeds vaker hun weg deze kant op. De stijging in het aantal bezoekers kan volgens Tjon Pian Gi ook worden gezocht in de steeds agressievere aanpak van de promotie van Suriname als vakantiebestemming. “We zijn samenwerkingen aangegaan met Frans-Guyana, Brazilië en ACTO”, de Verdragsorganisatie voor Amazonische Samenwerking.

Bij de toename van het internationaal personenverkeer blijft de klacht bestaan over het ‘onhandige’ visumbeleid. Vanuit de sector wordt steeds gevraagd om versoepelende maatregelen en het aannemen van de Toerismewet. “Maar het gaat allemaal nog langzaam. De wet is echter belangrijk als je de sector wil gaan standaardiseren”, weet de STS-functionaris. Gemiddeld blijven toeristen van wie het overgrote deel op familie- en vriendenbezoek komt, drie weken in het land.

 Een doorsneebezoek van Brazilianen duurt het langst: ongeveer 29 da-gen, gevolgd door Nederlanders die er twee dagen korter vertoeven. De overige toeristen houden ongeveer twintig dagen vakantie. Met vijf dagen blijven de Frans-Guyanezen er het kortst. Bijna vijftig procent van de (Nederlandse) toeristen logeert het liefst bij familie, 33 procent in een hotel en 13 procent huurt een appartement

 

Van Bommel loert ‘lakse houding’ vliegmaatschappijen

De maanden juni, juli en augustus trekt Tweede Kamerlid Harry van Bommel uit om na te gaan hoe de SLM, KLM en Martinair zich gedragen naar reizigers toe.

Het vliegverkeer tussen beide landen is in deze maanden hoog en volgens Van Bommel laten de maatschappijen juist in deze periode reizigers op de vliegroute Amsterdam-Paramaribo in de steek. Hoge vliegtarieven, vluchtannuleringen en overboekingen zijn dan aan de orde van de dag.

Voor Van Bommel is het onbegrijpelijk dat reizigers in eenzelfde vlucht- en stoelklasse en met dezelfde bestemming verschillende tarieven betalen. Als voorbeeld noemt hij zichzelf; voor zijn reis naar Paramaribo Heeft hij een economy class ticket voor 580 euro kocht. “Dat is al fors.” De politicus is tijdens deze reis personen tegengekomen op het vliegtuig, die voor dezelfde reisklasse ruim euro 1.000 hebben moeten neertellen. “Er is een maatschappij bijgekomen, maar helaas heeft die nauwelijks geresulteerd in lage vliegtarieven”, noemt het Tweede Kamerlid van de Socialistische Partij (SP) de komst van Martinair op deze vliegroute. “Ik vind die variaties in die prijzen onaanvaardbaar. Dit vind ik niet kunnen.”

Hij benadrukt dat deze verbinding een heel hoge verbindingsgraad heeft en dat er daarom ruimte is om de tarieven lager te houden. Vanaf juni worden tarieven vanaf euro 640 per reiziger aangeboden. “Feit is, dat er te weinig concurrentie is.” Van Bommel vindt dat beide regeringen ruimte moeten geven aan meerdere maatschappijen op deze route. Martinair ziet hij niet als een concurrent, omdat die een dochteronderneming is van de KLM. Ook vindt hij dat beide regeringen strenger moeten toezien op verlaging van de tarieven.

“Deze verbinding is voor de SLM en de KLM gewoon een melkkoe”, vindt het SP-kamerlid. “Er is een sociaal belang en daarom moet er een gemakkelijk verkeer tussen beide landen komen, zodat die 350.000 mensen hier daar kunnen voor welk doel dan ook.” Ook is er een economisch belang bij, dat met de verlaagde tarieven verder tot ontwikkeling kan komen. Er komen namelijk veel toeristen vanuit Nederland Suriname binnen. Van Bommel gaat met zijn fractiegenoten na, hoe na de evaluatie van het gedrag van de vliegmaatschappijen druk kan worden uitgeoefend op de Nederlandse regering om zaken op deze route te verbeteren, meer maatschappijen toe te laten en de tarieven omlaag te krijgenSuriname eist opheldering honderdprocent-controle

De Surinaamse ambassade in Nederland heeft naar aanleiding van aanhoudende klachten over de wijze waarop de honderdprocent-controle wordt uitgevoerd opheldering gevraagd bij de Nederlandse autoriteiten.

Klachten hebben de ambassade bereikt dat er nog steeds sprake is van lijfsvisitaties, ondanks de introductie van de millimeter wave scan (röntgenscanner) op Schiphol. Verder ervaren de passagiers de vragen die de douane hen stelt bij het binnentreden van de aankomsthal als zeer denigrerend.

Woordvoerder van ambassadeur Urmila Joella-Sewnundun van Suriname in Nederland, Swami Girdhari, met deze zaken geconfronteerd, bevestigt dat er opheldering is gevraagd. Vragen over het woonverblijf in Suriname, de betaling van het ticket, het doel van het verblijf in het bezoekend land en de inkomstenbron worden bijna aan iedere passagier gesteld. In geval een bevredigend antwoord uitblijft, wordt de passagier afgevoerd naar een afgesloten ruimte. Hierbij wordt de passagier onderworpen aan een controle met vaak aspecten die de menselijke waardigheid overschrijden.

Girdhari bevestigt ook dat enkele weken geleden ambassadeur Joella-Sewnundun in Suriname minister Lygia Kraag-Keteldijk van Buitenlandse Zaken heeft geïnformeerd over deze kwestie. Na afstemming met de minister heeft de ambassadeur afgelopen week wederom een gesprek gehad met het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. De ambassadeur heeft daarbij de zorgpunten van Suriname aan de orde gesteld. Duidelijkheid is noodzakelijk over de huidige situatie van de controle op Schiphol. Gevraagd is naar een overzicht van de vragen die worden gesteld. Voor de oneerbare handelingen en lijfsvisitaties is er bijzondere aandacht gevraagd en er is aangedrongen op het treffen van de nodige voorzieningen terzake, opdat de integriteit van de mens niet wordt aangetast. Vanuit Nederlandse zijde is aangegeven dat de aangehaalde punten zullen worden onderzocht en dat Suriname binnen enkele weken wordt geïnformeerd over de resultaten


Goedkoper vliegen blijft illusie

Goedkoper vliegen blijft een illusie door de stijgende wereldmarktprijzen voor brandstof. Luchtvaartmaatschappijen Air France-KLM en SLM staan op het punt hun brandstoftoeslag wederom op te schroeven.

“Volgende week wordt bekend wat de verhoging inhoudt. Die zal in elk geval zijn afgeleid van de brandstofprijzen van vorige maand”, zegt Clyde Cairo, SLM-onderdirecteur Commerciële Zaken.
Aanpassen van deze toeslag is volgens luchtvaartmaatschappijen een noodzakelijk kwaad, waar zelfs concurrenten niet omheen kunnen. Vliegoperaties moeten namelijk rendabel blijven. De vliegtickets worden dus duurder, omdat de brandstoftoelage wordt meegerekend in de prijs. “De brandstoftoeslag is nog gebaseerd op een olieprijs van 90 dollar per vat. Dus we zouden mogelijk genoodzaakt zijn om de prijs te verhogen”, zegt Pierre-Henri Gourgeon, operationeel directeur van Air France-KLM in de Franse zakenkrant Les Echos. De internationale markt noteerde gisteren dicht tegen de 103 US dollar per barrel ruwe olie. Martinair, om een reactie gevraagd, weet nog niet wat te doen.

Ook lokale luchtvaartmaatschappijen Blue Wing Airlines en Gum Air ontkomen niet aan dit oprukkend feit. Dean Gummels van Gum Air legt uit dat er geen aparte brandstofheffing is op hun vliegbiljetten. Deze worden pas aangepast als de internationale prijzen accumulerend minimaal tien procent zijn toegenomen. “Op basis hiervan hebben we alle toeslagen afgeschaft en de tarieven met vijftien procent opgetrokken. Het is vervelend om elke keer de brandstoftoeslag te verhogen. Op deze manier bouwt het zich straks op tot honderd procent. En dat is ondoenlijk”, legt Gummels zijn bedrijfsstandpunt uit.

Directeur Amichand Jhauw van Blue Wing Airlines hanteert ook geen aparte heffing op vliegbiljetten. De tarieven voor de binnenlandse vluchten zullen binnenkort wel worden bijgesteld. “Als we eventueel aanpassen, gaan de ticketprijzen minimaal vijf procent omhoog”, rekent hij voor. Jhauw begrijpt dat hoge tarieven moordend zijn voor met name binnenlandbewoners. “De consument betaalt uiteindelijk het gelag, maar we hebben geen keus dan de wereldmarkt bij te benen.”

Volgens internationale energiedeskundigen zijn speculerende beleggers de oorzaak van de dramatische prijsontwikkeling op de oliemarkt. Nu de wereldwijde inflatie toeneemt en de dollar snel verzwakt, zoeken beleggers massaal hun toevlucht in relatief waardevaste beleggingen zoals grondstoffen.

Niet het olietekort, maar beleggers drijven dus de prijzen op. Maar volgens andere olieanalisten moet de voortdenderende prijsstijging wel degelijk worden gezien in het licht van een alsmaar toenemend tekort. Bassam Fatouh, onderzoeker bij het Oxford Institute for Energy Studies: “... de vraag naar olie in de VS mag dan dalen, in andere landen groeit die juist.” Cijfers van het Internationaal Energie Agentschap bevestigen dit. Hoewel de olievraag in de VS in 2008 met 95.000 vaten per dag zal dalen, wordt dat ruimschoots gecompenseerd door de groeiende vraag in AziëGevolgen Open Skies verdrag beperkt

Hoewel het Open Skies verdrag tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten wordt gezien als een grote doorbraak in de verdere liberalisering van de mondiale luchtvaartmarkt, zijn de gevolgen op korte termijn nog beperkt.

Dat werd donderdag (6 maart) geconcludeerd op een seminar van het kennisnetwerk voor luchtvaart Airneth in Den Haag. Zes experts uit wetenschap en industrie gaven hun visie op de gevolgen van het transatlantische Open Skies akkoord. Het EU-VS Open Skies verdrag geeft Europese luchtvaartmaatschappijen de mogelijkheid vanaf elke luchthaven in Europa naar elke luchthaven in de Verenigde Staten te vliegen. Bovendien verdwijnen de restrictieve bilaterale luchtvaartverdragen die nu nog gelden tussen bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk en de VS.

Op langere termijn zien luchtvaarteconomen vooral dezelfde gevolgen van het verdrag als van eerdere liberaliseringslagen op de luchtvaartmarkt: meer concurrentie, lagere prijzen en uiteindelijk een consolidatieslag met fusie en overnames. Sommige consumenten zullen erop voor- en andere erop achteruitgaan, zo wordt verwacht. Eén van de meest opvallende directe gevolgen van het verdrag is de aangekondigde nieuwe route van Air France van Londen Heathrow naar Los Angeles. Daarnaast springen de plannen van British Airways om non-stop van Parijs en Brussel naar New York te gaan vliegen in het oog. (luchtvaart.


 

 

Excessief taxfree shoppen in de ban 

KLM doet excessieve taxfree-aankopen in de ban.

Passagiers mogen naast de toegestane tien kilo handbagage nog maar voor twee kilo aan taxfree goederen bij elkaar shoppen. Voor alle gewicht daarbovenop moet twaalf euro per kilo worden betaald.

Dit tot grote woede van de Belangenvereniging van Unithouders op de luchthaven, die meent inkomsten te derven door de maatregel. Zij vinden dat beleidsmakers gepaste maatregelen moeten treffen tegen deze “discriminerende handeling” van de luchtvaartmaatschappij.

“Een aanpassing in de landingsrechten zou een goede eerste stap kunnen zijn”, vindt de vereniging. Opmerkelijk is dat ook de mogelijke schade die de SLM hiervan zou ondervinden, de unithouders na aan het hart ligt. Deze maatschappij is namelijk eigenaar/beheerder van de vertrekhal waarin de meeste taxfreeshops zijn gevestigd.

 “De SLM dreigt binnenkort huurpenningen te gaan derven aangezien de taxfreewinkels zullen moeten sluiten”, beweert de belangenvereniging.

KLM-countrymanager Max Smits vindt echter dat het om een oude regel gaat die nu strenger wordt toegepast. “Er komt soms zoveel gewicht aan boord dat de balans van de machine in gevaar komt, vooral als de kist vol is.”

KLM ziet daarom al ruim drie weken erop toe dat het maximaal toegestane gewicht aan handbagage niet wordt overschreden. Bovendien worden passagiers door hun reisagenten en bij de incheck aan de balie en voor het instappen herinnerd aan het strenger regime.

“De extra controle op  de  bagagevrijdom vindt ook op alle andere routes van de KLM plaats”, probeert Smits de bewering van de unithouders, dat het tegendeel waar is, te ontkrachten. Volgens hen is een systematisch patroon te merken in de manier waarop KLM (Nederland) Suriname (SLM) probeert weg te werken op de Amsterdam-route.

Eerst de honderdprocentcontrole invoeren, daarna controle op vloeistoffen, gevolgd door de afschaffing van de commissie aan reisagenten en nu zou het de beurt zijn aan de houders van de taxfreeshops. “Concurrentie mag, maar laat onschuldigen erbuiten”, benadrukt de belangenorganisatie.

 “We willen gewoon een juiste balans van de machine door een optimale verdeling van het gewicht om op de juiste stand te kunnen vliegen”, doet Smits deze beschuldigingen van de hand. Overigens is de SLM soepeler met deze regel.

“Niet dat we excessief overgewicht toestaan, maar tax-free shoppen is gewoon een business, ook op Schiphol”, reageert SLM-directeur Henk Jessurun. Martinair ligt op dezelfde lijn, maar begrijpt het pijnpunt. SLM is beheerder van de vertrekhal, maar zelf vindt Martinair-salesmanager Henk Essed  dat passagiers zich liever houden aan de afgesproken bagagevrijdom.

 'Veel verschillen in prijzen vliegtickets op dezelfde vlucht'

 Tarieven van luchtvaartmaatschappijen die samenwerken blijken voor dezelfde vluchten en bestemmingen in hetzelfde toestel soms vele honderden euro’s te verschillen. Dat blijkt uit onderzoek van zakenreisorganisatie BCD Travel, waarover luchtvaartjournalist Arnold Burlage vrijdag (16 maart) bericht in de Telegraaf. De enorme verschillen gelden voor vrijwel alle grote maatschappijen.

Wie bijvoorbeeld met KLM naar Casablanca in Marokko reist is 713,68 euro kwijt. Air France, de moedermaatschappij, rekent 1011,79 euro, ook al gaat het om dezelfde voorwaarden, vluchten en toestellen. Op de route Brussel-Newcastle moet 143,60 worden neergelegd bij Brussels Airlines, terwijl British Airways op dezelfde code-share vlucht 713,30 euro in rekening brengt.

Koploper in het onderzoek is een vlucht van Frankfurt naar Athene, die bij de Lufthansa vanwege verlaagde tarieven naar bestemmingen in Europa maar 98,10 euro kost, terwijl bij Aegean Airlines 1634,10 euro moet worden betaald.

Volgens KLM zijn de verschillen te verklaren omdat iedere maatschappij te maken heeft met eigen commerciële omstandigheden. “Simpel gezegd is het niet anders dan met het kopen van een kaartje voor een theatervoorstelling. In de zaal zitten ook mensen voor verschillende prijzen op dezelfde stoelen naar dezelfde musical te kijken”, aldus een woordvoerder
 

Vloeistofbeperkingen op vluchten naar Suriname

Vloeistoffen, gels en spuitbussen in de handbagage mogen op vluchten vanaf Europese luchthavens voortaan alleen worden meegenomen in kleine hoeveelheden én in een doorzichtige, hersluitbare plastic zak.

Deze maatregel gaat op maandag 6 november in en geldt voor alle passagiers die vertrekken van, of overstappen op een luchthaven binnen de Europese Unie (EU). “Dus ook voor vluchten van in de EU geregistreerde en niet in de EU geregistreerde luchtvaartmaatschappijen met Suriname als bestemming”, zegt een woordvoerder van de Nederlandse Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) in gesprek met dWT.
 De nieuwe regels houden in dat vloeistoffen, gels en spuitbussen in de handbagage alleen nog mee mogen in kleine hoeveelheden (maximaal 100 ml per stuk), mits gezamenlijk verpakt in een doorzichtige, hersluitbare, plastic zak met een inhoud van maximaal 1 liter. Deze regels gelden niet voor babyvoeding en medicijnen die de passagier tijdens de vlucht nodig heeft. De verscherpte maatregel is het gevolg van het verijdeld complot in augustus voor het opblazen van Britse en Amerikaanse passagiersvliegtuigen met vloeibare explosieven.
 De Europese Commissie heeft de nieuwe regels voor handbagage in overleg met alle lidstaten ingevoerd. Volgens de NCTb-woordvoerder betekent dit niet dat de traditionele handbagage in de ban moet. “Het doorzichtige plastic zakje waarin de vloeistoffen moeten worden verpakt is nodig voor de controle op de luchthaven. Als alle vloeistoffen en gels bij elkaar in een plastic zakje zitten kan de beveiligingsmedewerker in één oogopslag zien of aan de voorwaarden is voldaan”, legt hij uit. Passagiers kunnen wel nog producten met deze stoffen tax free blijven aanschaffen. De winkeliers zorgen ervoor dat gekochte producten speciaal in een transparante tas worden verpakt en verzegeld. Het zegel is een dag geldig en mag niet verbroken worden totdat men op de eindbestemming is aangekomen. Aankopen van vloeistoffen en gels op niet-Europese luchthavens zullen tijdens een overstap op een EU-luchthaven worden ingenomen. Dit geldt ook voor aankopen aan boord van vliegtuigen van luchtvaartmaatschappijen van buiten de EU. “We zijn met de Internationale Luchttransport Associatie (IATA) waar Suriname ook lid van is, in overleg over de wereldwijde invoering van deze maatregel”, aldus de NCTb-zegsman

 

Vanaf 6 november nieuwe Europese regels voor handbagage

Vanaf 6 november gelden voor alle vliegtuigpassagiers binnen de Europese Unie nieuwe regels voor wat mee mag in de handbagage. Vloeistoffen, gels en spuitbussen in de handbagage mogen alleen in kleine hoeveelheden - 100 mililiter per stuk - én op de juiste manier verpakt worden meegenomen. Dit geldt voor alle passagiers reizend via luchthavens binnen de 25 lidstaten van de Europese Unie.

De nieuwe regels gelden voor vloeistoffen zoals water en andere drankjes voor consumptie. Ook geldt het voor gels, pasta’s, lotions en de inhoud van spuitbussen. Toiletartikelen zoals tandpasta, scheerschuim, haargel, lipgloss en crèmes vallen hier dus ook onder.

De regels voor vloeistoffen in handbagage op een rijtje:
• er kunnen alleen nog vloeistoffen en gels worden meegenomen in verpakkingen van niet meer dan 100 milliliter
• deze verpakkingen mogen alleen worden meegenomen in een doorzichtige plastic zak met afmeting 20 x 15 cm
• per persoon mag één doorzichtige plastic zak worden meegenomen
• de doorzichtige plastic zak mag niet groter zijn dan 1 liter
• de doorzichtige plastic zak moet hersluitbaar zijn

Passagiers kunnen een geschikte doorzichtige plastic zak van thuis meenemen. Tijdens de introductieperiode ontvangen de passagiers een doorzichtige plastic zak gratis op alle Nederlandse luchthavens.

Er zijn uitzonderingen op de regel. Babyvoeding en medicijnen mogen voor noodzakelijk gebruik wel tijdens de vlucht worden meegenomen.

Aankopen verzegeld
Na de ticket- en/of paspoortcontrole kunnen er op de Europese luchthavens en in het vliegtuig van een Europese luchtvaartmaatschappij nog steeds (taxfree) aankopen gedaan worden. Vloeistoffen en gels die ná de ticket- en paspoortcontrole of in het vliegtuig gekocht zijn, worden door de winkel of aan boord - wanneer nodig - verpakt en verzegeld. Het zegel is één dag geldig. Bij overstappen op een volgend vliegveld mag het zegel niet verbroken worden tot op de eindbestemming.

Bij de handbagagecontrole moeten alle vloeistoffen apart aangeboden worden. Voor de doorzichtige plastic zak geldt dat de verpakkingen er gemakkelijk in moeten passen en de zak gesloten is. Ook jassen, colberts en grote elektrische apparaten, zoals laptops, moeten volgens de nieuwe regels altijd apart aangeboden worden bij de handbagagecontrole
   
©  Ghabiang Travel - KvK Amsterdam: 30092632 - ING-bank 6603569 - BTW nr: 0957.01.035.B.01